השכרה

40

לחודש שכירות ( מינימום שנה מראש )

* מחירים – התוכנה לניהול שעות עבודה
התוכנה לניהול שעות עבודה ניתנת לשימוש בגרסה מלאה חינם לחודש התנסות ללא הגבלה וללא כל התחייבות מראש. בסיום תקופת ההתנסות ואבחון התוכנה במגוון הפעולות הרבות בניהול שעות עבודה, התוכנה ממשיכה לעבוד בהגבלה של הוספה / מחיקה או עדכון של שעות עבודה. הנתונים נשמרים וניתן להמשיך לעבוד על התוכנה מאותה נקודה בה הסתיימה תקופת ההתנסות