העלאת מודעות לחוק שעות עבודה ומנוחה בקרב בני נוער.wmv

להלן הקישור המסביר במפורט על העסקה נכונה של בני נוער: משתתפים בעבודה: רז בן- חיים, חן רחמים, ספיר יחיא ועינב…

Continue Reading ←