TlushDin – דמי מחלה, עורך דין יעקב שניטמןקיימת בעיה בחישוב היקף משרה, כאשר העובד אינו מועסק בשעות עבודה קבועות, אלא לסירוגין: פעם פחות מיום העבודה הרגיל, פעם יותר. בחוק אין הנחיות מדויקות לביצוע החישוב במקרה זה. ב"תלושדין" בודקים היקף משרה גם לפי כמות שעות העבודה בפועל לעומת כמות שעות העבודה לפי תקן בשלושת החודשים, הכי מלאים בשנת העבודה האחרונה.

source

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *